Pento - Experts in horen, spreken en verstaan

BERA

BERA staat voor Brainstem Evoked Response Audiometry en wordt ook wel hersenstam-audiometrie genoemd. BERA is een objectieve vorm van gehooronderzoek waarbij de prikkelgeleiding in de gehoorzenuw wordt gemeten.

Hoe verloopt het BERA-onderzoek?

Bij het BERA-onderzoek krijgt u elektrodes op uw hoofd geplakt. Vervolgens krijgt u via een hoofdtelefoon geluiden te horen. Op een monitor wordt het BERA-responspatroon zichtbaar. Uit het responspatroon kunnen wij afleiden of u het geluid hoort en of de gehoorzenuw het geluid goed doorgeeft.

Voor wie is het BERA-onderzoek?

Het BERA-onderzoek wordt gebruikt om het gehoor van heel jonge baby’s te onderzoeken die onvoldoende reactie geven bij de neonatale gehoorscreening. Daarnaast kan het gebruikt worden bij mensen die niet kunnen of willen meewerken aan standaard gehooronderzoek, zoals mensen met een verstandelijke beperking. Ook wordt dit onderzoek uitgevoerd voor nadere diagnostiek bij mensen met een asymmetrisch gehoorverlies (gehoorverschil tussen beide oren).

 

BERA-onderzoek