Pento - Experts in horen, spreken en verstaan

Begeleiding volwassenen

Pento biedt begeleiding aan slechthorende volwassenen. Zo kan een maatschappelijk werker een slechthorende begeleiden om zo goed mogelijk met zijn of haar handicap te leren omgaan. Voorlichting aan de omgeving (familie, vrienden, collega’s) is daarbij van groot belang.

Begeleiding bij het functioneren

De aandacht gaat vooral uit naar de aard van de handicap (slechthorendheid, tinnitus, hyperacusis) en de gevolgen daarvan voor het functioneren. Of dat nu thuis, in een leersituatie, op het werk of bij het uitoefenen van hobby’s is. Bovendien geeft Pento in de Hoorinfotheek adviezen over hoortoestellen en andere hulpmiddelen, zoals ringleiding, deurbelsignalering, een aangepaste telefoon of een speciale wekker.

begeleiding slechthorende volwassenen