Pento - Experts in horen, spreken en verstaan

Begeleiding en behandeling kinderen

Als blijkt dat uw kind slechthorend of doof is, komen u en uw gezin in een totaal onbekende wereld terecht. Vooral als uw kind een hoortoestel gaat dragen. Pento biedt begeleiding en behandeling aan kinderen vanuit het audiologisch centrum of de vroegbehandeling.

Audiologisch centrum

Het audiologisch centrum richt zich vooral op diagnostiek (gehooronderzoek en onderzoek naar taal-spraakontwikkeling). Ook krijgt u daar advies en begeleiding rondom hoortoestellen en/of solo-apparatuur.

Vroegbehandeling

De vroegbehandeling richt zich op meer langdurige behandeling en begeleiding van uw kind. Ook de directe omgeving wordt hierin meegenomen. Lees meer over het  aanbod van de vroegbehandeling.