Pento - Experts in horen, spreken en verstaan

Onderzoek

Een onderzoek bij het Dyslexienetwerk Pento bestaat uit twee delen:

  • Een psychologisch onderzoek, waarbij onder andere de intelligentie van uw kind wordt getest. Dit onderzoek vindt plaats op het audiologisch centrum.
  • Een logopedisch onderzoek, gericht op lezen en spellen en de vaardigheden die daarbij horen, zoals letterkennis en het snel kunnen oproepen van informatie uit het geheugen. Het logopedisch onderzoek wordt afgenomen op een logopediepraktijk van het dyslexienetwerk.

Uitslag en advies

Het bespreken van de uitslag van het onderzoek gebeurt op de logopediepraktijk waar het onderzoek is afgenomen. We bespreken dan ook ons (behandel)advies met u. Bij dit gesprek is, naast de logopedist, ook de orthopedagoog/psycholoog aanwezig.