Pento - Experts in horen, spreken en verstaan

Behandeling

Komt uw kind in aanmerking voor de vergoede dyslexiezorg, dan kunt u ervoor kiezen om deze zorg bij Dyslexie Netwerk Pento te laten plaatsvinden. We starten dan de behandeling bij één van de aangesloten logopediepraktijken. Het uitgangspunt van Dyslexienetwerk Pento is dat de dyslexiebehandeling zo dicht mogelijk bij de woonplaats van het kind gebeurt. Daarom werken wij met logopediepraktijken in onder andere Sneek, Franeker, Sexbierum, Oenkerk, Balk, Koudum, Wolvega, Balk, Meppel, Zwolle, Dedemsvaart en Hardenberg. Ook begeleiding op Ameland is mogelijk.

Hier vindt u een adreslijst van alle aangesloten logopediepraktijken.

Behandeling op maat

De dyslexiebehandeling vindt in principe wekelijks plaats op de logopediepraktijk en duurt ongeveer 45 minuten. Na een aantal behandelingen spreken wij met de school van het kind. In dat gesprek staat de afstemming van de hulp centraal. In overleg met ouders, school en het kind wordt er een behandeling op maat gemaakt. Dat betekent dat de behandeling voor ieder kind anders kan zijn.

De begeleiding rust meestal op drie pijlers: bewustwording/de sociaal emotionele ontwikkeling, het lezen of het lezen en het spellen, en de mogelijke dispensaties en compensaties binnen het onderwijs.