Pento - Experts in horen, spreken en verstaan

Aanmelden

Als u vermoedt dat uw kind dyslexie heeft, dan kunt u uw kind aanmelden bij Dyslexienetwerk Pento. In Friesland, Groningen of Drenthe beoordeelt de secretaresse van het netwerk of de logopedist van de praktijk (telefonisch) of uw kind mogelijk voldoet aan de criteria voor vergoede dyslexiezorg. In Overijssel wordt deze screening uitgevoerd door de logopedist van Connect Logopedie.

Criteria voor vergoede dyslexiezorg

Na de screening vragen we u en de school van uw kind om een aanmeldingsformulier in te vullen. Voldoet uw kind inderdaad aan de criteria voor vergoede dyslexiezorg, dan ontvangt u een uitnodiging voor het onderzoek.

Als uit het onderzoek blijkt dat uw kind niet aan de voorwaarden voldoet, wordt alleen het onderzoek vergoed. Er kan dan geen vergoede behandeling worden gestart. We bespreken dan met u welke stappen u kunt nemen om alsnog extra begeleiding voor uw kind te krijgen.

Aanmelden bij Dyslexienetwerk Pento

U kunt uw kind aanmelden bij het Dyslexienetwerk Pento bij het Audiologisch Centrum Friesland of het Audiologisch Centrum Zwolle.

Audiologisch Centrum Friesland
Verlengde Schrans 35
8932 NJ Leeuwarden
dyslexie-acf@pento.nl

Audiologisch Centrum Zwolle
Oosterlaan 20
8011 GC Zwolle
dyslexie-acz@pento.nl