Pento - Experts in horen, spreken en verstaan

Hyperventilatie

 

Hyperventilatie is een verkeerde manier van ademhalen. U ademt te snel of te diep, zonder dat dit nodig is (zoals bij een zware fysieke inspanning). Daardoor ademt u teveel zuurstof in en daalt de hoeveelheid koolzuurgas in het lichaam (respiratoire alkalose).

Verschijnselen bij hyperventilatie

Een tekort aan koolzuurgas leidt tot vaatvernauwing. De hersenen krijgen minder bloed en zuurstof wordt minder goed aan weefsels afgegeven. Dat kan vervelende verschijnselen veroorzaken, zoals:

 • Een benauwd gevoel of kortademigheid;
 • krop in de keel;
 • droge mond;
 • prikkelingen in handen en voeten;
 • slappe, onzekere benen;
 • krampen;
 • duizeligheid, misselijkheid;
 • hoofdpijn;
 • slecht zicht, wazig zicht;
 • zweten, klam gevoel;
 • het idee flauw te vallen;
 • versnelde hartslag;
 • een pijnlijk, benauwd gevoel in de borst, hartkloppingen;
 • een gespannen gevoel in de bovenbuik;
 • overgevoeligheid voor prikkels uit de omgeving;
 • paniekgevoelens.

Hyperventilatie kan een eenmalig verschijnsel zijn, maar kan ook regelmatig terugkomen.

Oorzaak van hyperventilatie

Hyperventilatie kan optreden wanneer u erg zenuwachtig, gespannen of angstig bent. Een periode van verhoogde stress kan ook een oorzaak zijn, net als overbelasting of oververmoeidheid. In deze situaties maakt het lichaam stresshormonen aan, zoals adrenaline. U gaat vanzelf sneller ademhalen en uw hart gaat sneller kloppen.

Bij mensen die al langer hyperventilatieklachten hebben, treden de klachten nogal eens op na een inspanning. Ook angst voor een aanval kan een nieuwe aanval uitlokken. Soms treedt hyperventilatie op na langdurig cafeïnegebruik. Bij sommige patiënten met klachten en symptomen die vergelijkbaar zijn met chronische hyperventilatie, is er sprake van een (lichte) hartklepstoornis (mitralisklepprolaps).