Pento - Experts in horen, spreken en verstaan

Wat is duizeligheid?

Iedereen is wel eens duizelig geweest. Toch is het moeilijk het begrip duizeligheid te omschrijven. In het algemeen verstaan we onder duizeligheid het gevoel dat beleefd wordt als de relatie tot de ruimtelijke omgeving verstoord is. Normaal gesproken krijgt ieder mens voortdurend informatie over de ruimte om zich heen en over de positie die zijn lichaam daarbinnen inneemt. Die informatie is afkomstig van de volgende zintuigsystemen:

De evenwichtsorganen

Het evenwichtsorgaan ligt naast het binnenoor, in het rotsbeen. Het evenwichtsorgaan is gevoelig voor de stand van het hoofd en voor veranderingen van de snelheid van het hoofd.

De ogen

Iedereen weet dit uit eigen ervaring: als je je ogen sluit, is lopen of stilstaan moeilijker.

Het diepe gevoel in spieren en pezen (propriocepsis)

Signalen over de stand van het lichaam en het hoofd komen voornamelijk uit de benen en nek. Dit is het diepe gevoel.

Al deze informatie (van de evenwichtsorganen, de ogen en het diepe gevoel) wordt verwerkt in de hersenstam en kleine hersenen. Van daaruit gaan prikkels naar de spieren van het lichaam, zodat u uw houding en evenwicht kunt aanpassen en bewaren. Tegelijkertijd gaan er signalen met informatie naar de grote hersenen, waar het bewustzijn zit. Komen daar verkeerde of nog niet bekende signalen binnen, dan ontstaat het gevoel van duizeligheid.

Klachten bij duizeligheid

Bij duizeligheid klagen de meeste mensen over draaierigheid, een licht, zweverig gevoel in het hoofd, het gevoel alsof de wereld om hen heen draait of dat zijzelf rondtollen. Daardoor kunt u gedesoriënteerd zijn en moeite hebben met het bewaren van uw evenwicht. Tegelijk kunt u ook andere klachten hebben: angst, transpireren, geeuwen, zuchten, misselijkheid en braken. Het klassieke voorbeeld van bovengenoemd ziektebeeld is wagen- of zeeziekte.