Pento - Experts in horen, spreken en verstaan

Bloeddrukmeting

De tweede stap van het duizeligheidsonderzoek is een bloeddrukmeting. Dit gebeurt met een Orthostatische Hypotensietest. Hiermee worden wisselingen in uw bloeddruk geregistreerd.

Verloop van de bloeddrukmeting

Tijdens de test ligt u op een onderzoeksbank. Uw bloeddruk wordt automatisch gemeten, aan beide armen. Dit wordt herhaald tot uw bloeddruk stabiel is. Vervolgens staat u op en wordt gedurende enkele minuten, één maal per minuut aan één arm uw bloeddruk gemeten.

Het onderzoek is pijnloos en duurt ongeveer 15 minuten.