Pento - Experts in horen, spreken en verstaan

Advies en behandeling

Als u wordt behandeld bij het duizeligheidsinstituut, krijgt u eerst een intake, gehooronderzoek, bloeddrukmeting en een uitgebreid evenwichtsonderzoek. Daarna volgt een adviesgesprek. Dit adviesgesprek vindt ongeveer twee weken na het onderzoek plaats. Hierbij bespreekt u samen met de keel-, neus- en oorarts en de klinisch fysicus-audioloog de onderzoeksresultaten. Zo nodig vindt aanvullend KNO-onderzoek plaats.

Behandeling van duizeligheid

De behandelmogelijkheden zijn divers. Soms zal de KNO-arts direct aansluitend aan het gesprek een (korte) behandeling geven (Epley-manoeuvre). Ook kan het zijn dat u medicatie krijgt voorgeschreven. Daarnaast kan doorverwijzing plaatsvinden naar longarts, neuroloog, cardioloog of fysiotherapeut.

Over het onderzoek en de verstrekte adviezen volgt altijd rapportage aan uw verwijzer.