Pento - Experts in horen, spreken en verstaan

Duizeligheidsinstituut

Het duizeligheidinstituut is een samenwerkingsverband tussen Pento en KNO-artsen in Amersfoort en Assen. Bij het duizeligheidsinstituut worden cliënten met duizeligheidsklachten zowel medisch als audiologisch onderzocht. Dit betekent dat u twee afspraken krijgt: u komt eerst voor gehoor- en evenwichtsonderzoek op het audiologisch centrum. Na twee weken volgt een afspraak bij de KNO-arts voor medisch onderzoek. De audioloog en KNO-arts komen samen tot een advies. Dit krijgt u tijdens een adviesgesprek te horen, direct na het medisch onderzoek. Bij dit gesprek is de audioloog ook aanwezig.

Als de KNO-arts zelf kan behandelen, doet hij dat meteen. Soms krijgt u medicijnen. In zeer uitzonderlijke gevallen is een operatie nodig om de klachten verhelpen. Wordt de duizeligheid niet door een aandoening op KNO-gebied veroorzaakt, dan wordt u doorverwezen naar een andere arts of fysiotherapeut.

Aanmelden bij het duizeligheidsinstituut

Wilt uw KNO-arts uw duizeligheidsklachten verder laten onderzoeken, dan stuurt hij zijn verwijsbrief naar het contactadres in uw regio. Vervolgens krijgt u per post een tweetal afspraken: één voor het gehoor- en evenwichtsonderzoek op het audiologisch centrum, en één voor het KNO-consult en adviesgesprek op de KNO-polikliniek. De tweede afspraak volgt meestal twee weken na de eerste.

U krijgt twee informatieboekjes toegestuurd: over duizeligheid in het algemeen, en over het onderzoek dat u krijgt. Ook ontvangt u een uitgebreid vragenformulier. Dit vragenformulier dient u ingevuld mee te nemen naar uw eerste afspraak op het audiologisch centrum.

Onderzoek op het audiologisch centrum

Het onderzoek op het audiologisch centrum verloopt in vier stappen:

  1. Intake en gehooronderzoek
  2. Bloeddrukmeting
  3. Evenwichtsonderzoek
  4. Advies en behandeling

Meer informatie over het onderzoek op het audiologisch centrum leest u hier.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het duizeligheidsinstituut? Neem dan contact met ons op.