Cursus Train-de-Trainer ‘Theory of Mind, van theorie naar praktijk’

Wat is een Theory of Mind? En hoe verloopt de ontwikkeling hiervan bij kinderen met een auditieve beperking? Welke gevolgen heeft dit voor het functioneren in sociale situaties? Welke elementen zijn van belang bij de Theory of Mind ontwikkeling? En hoe kun jij de ToM-ontwikkeling van kinderen met een auditieve beperking stimuleren?

Tijdens de cursus train-de-trainer vergroot je je kennis over Theory of Mind. Je maakt jezelf de trainersvaardigheden eigen om kinderen en hun ouders optimaal te laten profiteren van de ToM-training voor kinderen met een auditieve beperking. 

Wat leer je?
Tijdens deze train-de-trainer cursus wordt een verdiepingsslag gemaakt in de kennis van de Theory of Mind en specifiek de ontwikkeling hiervan bij kinderen met een auditieve beperking. De training gaat in op de verschillende bouwstenen van de ToM-ontwikkeling. Door gerichte oefening en beeldmateriaal gaan cursisten ervaren op welke manier zij de vertaalslag kunnen maken naar de praktijk. Dit geeft hen de mogelijkheid de ToM-training ‘Gevoelens, gedachten en intenties’ optimaal vorm te geven.

Wie zijn trainers van deze cursus?
De cursus wordt gegeven door Evelie Wesselink en Anke van der Meijde auteurs van het boek ‘Theory of Mind gevoelens, gedachten en intenties’. ToM-training voor kinderen met een auditieve beperking.

Evelie Wesselink is als logopedist – gezinsbegeleider werkzaam bij Pento Vroegbehandeling Zwolle. Zij heeft zich na haar opleiding logopedie gespecialiseerd in de behandeling van jonge kinderen en is tevens gecertificeerd als video hometrainer en intensief ambulant gezinsbehandelaar. Naast haar werkzaamheden bij Pento heeft zij een eigen onderneming ‘Zichtbaar Contact’, waarbij zij ambulant specialistische begeleiding en video hometraining biedt aan ouder en kind. Evelie heeft binnen het cluster 2-onderwijs, de kinderrevalidatie en een zorgcentrum voor Vroegbehandeling veel ervaring opgedaan in de behandeling en begeleiding van kinderen met een auditieve beperking, TOS en ASS. De ervaring en kennis over de behandeling van kinderen met een auditieve beperking heeft zij bij Pento Vroegbehandeling verder uitgebouwd. Evelie werkt als gezinsbegeleider intensief samen met ouders om de ontwikkeling van hun kind te ondersteunen en stimuleren.

Anke van der Meijde is als GZ-psycholoog al vele jaren werkzaam bij Pento Audiologisch Centrum en Vroegbehandeling Zwolle. Al tijdens haar studie ontwikkelingspsychologie ontstond haar affiniteit met de zorg aan kinderen met een auditieve- en/of communicatieve beperking. Daarnaast heeft zij brede ervaring opgedaan binnen verschillende settingen, waaronder de kinderpsychiatrie, het dovenonderwijs, de kinderrevalidatie en de jeugd-GGZ. Binnen Pento heeft Anke zich toegelegd op diagnostiek, begeleiding en behandeling van dove en slechthorende kinderen. Als behandelcoördinator is zij medeoprichter van de behandel- en trainingsgroepen voor kinderen met een auditieve beperking. Ook is zij praktijkopleider van de GZ-opleiding geweest. Binnen haar eigen praktijk verricht zij in samenwerking met een kinderpsychiater, diagnostiek en consultatie bij kinderen en volwassenen.

Wat zijn de kosten?
De kosten voor de cursus ‘train-de-trainer’ zijn €260,- excl. BTW en inclusief lunch en het boek ‘Theory of Mind – gevoelens, gedachten en intenties’.

Waar en wanneer wordt de cursus gegeven?
Dinsdag 11 februari – 9.30 uur tot 16.30 uur Linie 518 in Apeldoorn
Woensdag 11 maart – 9.30 uur tot 16.30 uur M.L. Kingweg 3 in Assen
Maandag 18 mei – 9.30 uur tot 16.30 uur Burgemeester Verderlaan 15 in Utrecht
Dinsdag 9 juni – 9.30 uur tot 16.30 uur Linie 518 in Apeldoorn

Bij voldoende interesse wordt de cursus ook op een locatie in Zwolle aangeboden.

Het is ook mogelijk de cursus ‘Train-de-trainer’ incompany aan te bieden.

Hoe kun je je aanmelden?
Aanmelden kan door te mailen naar tomtraining@pento.nl

Onder vermelding van het onderwerp: ‘aanmelding cursus train-de-trainer’
inhoud
:
– voornaam, achternaam, geboortedatum
– organisatie en functie
– datum en locatie

Vragen?
Stuur je vraag naar tomtraining@pento.nl

 

 

 

Share Button