Bent u bij CZ, OHRA of DeltaLloyd verzekerd?

Bent u bij CZ, OHRA of DeltaLloyd verzekerd? Dan is het volgende misschien voor u van toepassing.

CZ/OHRA/DeltaLloyd heeft in 2018 met Pento een budget afgesproken dat niet voldoende is om alle verzekerden te behandelen. Na 1 november 2018 worden geen nieuwe behandelingen gestart voor verzekerden ouder dan 18 jaar. Zij kunnen vanaf januari 2019 weer bij Pento terecht.

Bent u gestart met een behandeling voor 1 november dan verandert er niets. Uw behandeling wordt ook na deze datum gewoon voortgezet.

Is er sprake van medische spoed dan wordt uw verwijzing door de audioloog beoordeeld. Zo nodig wordt een passende oplossing geboden.

Heeft u hier vragen over dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de locatie waar u naartoe bent verwezen. Ook kunt u hiervoor terecht bij uw zorgverzekeraar.

Share Button