Pento - Experts in horen, spreken en verstaan

Audiologisch centrum

Bij het audiologisch centrum van Pento kunnen zowel kinderen als volwassenen terecht met vragen over gehoor en taal-spraakontwikkeling. Het aanbod bestaat uit:

Advies en onderzoek in het audiologisch centrum

U kunt bij het audiologisch centrum terecht na verwijzing door een arts, zoals uw huisarts of de KNO-arts. Aan de hand van uw hulpvraag bepalen we welke onderzoeken bij u gedaan worden. Er zijn verschillende onderzoeken voor baby’s, kinderen en volwassenen. De meeste gehooronderzoeken kunnen tijdens één bezoek worden uitgevoerd. Aansluitend worden de resultaten met u besproken.

Naar aanleiding van het eerste onderzoek kunnen wij, na overleg in het (multidisciplinair) team, besluiten om een vervolgtraject te starten. Dat kan bestaan uit verder onderzoek door een logopedist, klinisch linguïst of psycholoog. Maar we kunnen u ook adviseren over hoortoestellen of andere hoorhulpmiddelen, het tinnitusspreekuur of begeleiding door een maatschappelijk werker. Het kan zijn dat we u doorverwijzen naar de KNO-arts.

Disciplines

In het audiologisch centrum werken audiologen, audiologie-assistenten, logopedisten, linguïsten, psychologen/ orthopedagogen en maatschappelijk werkers. Een gehoor- of taalprobleem wordt vanuit verschillende invalshoeken bekeken.

Locaties van het audiologisch centrum

Er is een audiologisch centrum op elke Pento-locatie. Op de contactpagina vindt u adres- en contactgegevens van alle locaties.