20 oktober 2023: Wereld TOS Dag!

Vrijdag 20 oktober 2023 is het Wereld TOS Dag. Nog lang niet iedereen weet wat TOS is. En dat is jammer, want vroege diagnostiek, begeleiding en behandeling is belangrijk om later ernstigere problemen te voorkomen. Daarom vertellen we graag meer over TOS en wat wij doen voor kinderen met TOS.

Wat is TOS eigenlijk?

TOS staat voor taalontwikkelingsstoornis. Bij kinderen met TOS is de taalontwikkeling niet zoals bij andere kinderen. De meeste kinderen leren de taal vanzelf. Maar ongeveer 5% van de kinderen heeft een TOS. Bij hen komt die ontwikkeling niet of niet goed op gang. Hierdoor kennen ze minder woorden dan leeftijdsgenootjes, of kunnen ze minder goed zinnen maken.

Wat doet Pento voor kinderen met TOS?

Bij Pento bieden we diagnostiek, begeleiding en behandeling voor kinderen met TOS. In onze Audiologische Centra vindt onderzoek plaats en kunnen we vaststellen of een kind TOS heeft. Bij jonge kinderen spreken we vaak van een vermoeden van TOS, omdat het dan onzeker kan zijn of het echt TOS is.

Als (een vermoeden van) TOS is vastgesteld, bieden we begeleiding en behandeling. Zo zijn er verschillende Babbel-groepen. Op deze groepen voor kinderen tot 5 jaar stimuleren we spelenderwijs de taalontwikkeling. Daarnaast bieden we ambulante behandeling en begeleiding, begeleiding en cursussen voor ouders, en voorlichting voor bijvoorbeeld kinderdagverblijven.

Wat doet Pento voor professionals?

Voor logopedisten die kinderen met TOS behandelen, heeft Pento een cursus ontwikkeld: ImPACTOS. ImPACTOS is een nieuw, bewezen effectief behandelprogramma voor logopedisten die werken met ouders van kinderen met TOS. Bij de 2-daagse cursus ImPACTOS leer je als logopedist om ouders één-op-één te helpen om de taalontwikkeling van hun kind te stimuleren. Na de cursus kun je als logopedist ouders zelf in hun kracht zetten om hun kind te ondersteunen bij hun taalontwikkeling.

Meer weten over TOS?

Over TOS is gelukkig veel informatie te vinden. De website www.allesovertos.nl biedt veel informatie, zowel voor kinderen, ouders als professionals. Naast deze website zijn er nog een aantal andere websites met informatie over TOS. Klik hier voor een lijstje met handige websites over TOS.

Share Button